Omgaan met depressie bij Psycholoog Rotterdam

Je bent somber. Niet alleen je gedachten, maar ook je handelen, je lijf, tot zowat je ademhaling aan toe, alles lijkt moeite te kosten. Misschien heb je een hele goede reden om je zo te voelen, maar de kans is aanwezig dat je eigenlijk geen aanleiding hebt. Natuurlijk dingen kunnen altijd beter, maar ‘je mag niet klagen’.

Je mag wél klagen

Één van de redenen dat mensen met een somber gemoed vaak te lang wachten is dat zijzelf én hun omgeving maar moeilijk kunnen accepteren dat er iets aan de hand is. Je voelt je overdreven, een aansteller. Je krijgt bakken goedbedoelde adviezen. Mensen met somberheidsklachten voelen zich vaak alleen, en vervreemd van zichzelf.

Goed dat je hier bent. Dat je hier bent wil zeggen dat je een aantal belangrijke stappen hebt gezet:

  • Dat je somberheid niet vanzelf voorbijgaat en
  • Dat je het niet alleen kunt

Ben ik wel somber genoeg?

Er zijn allerhande manieren om te bekijken hoe somber je precies bent. Dat kun je niet zelf, dat kunnen mensen om je heen ook niet. Een psycholoog kan je helpen uitvinden wat de ‘ernst’ van je klacht is. Al willen we er wel nadrukkelijk bijzeggen dat de psycholoog zich waarschijnlijk meer richt op wat jij voelt dan wat de depressie test zegt.

Hulp bij depressie 

Jazeker. Om te beginnen kunnen we je helpen inzicht te krijgen in wat een depressie precies is. Voor veel mensen is dat al heel waardevol en biedt het mogelijkheden zelf aan de slag te gaan. De therapie leert je op een constructievere manier om te gaan met het leven. Je leert onderscheid te maken tussen belangrijke en onbelangrijke problemen en positieve doelen te stellen. Je leert om te gaan met stress, je gedrag af te stemmen op de omstandigheden en hoe je je thuis kan voelen in relaties.